Olejowianie1. Ulica Niemilowskiego
1. Radom Władysław
2. Niemilowski Michał i rodzice
3. Niemilowski Piotr
4. Macyszyn,
4a. Brzezicki Jan
5. Diakiw,
5a. Sokołowska Maria
6. Łobur


2. ul. Chaskla-Skiby
1. Kowalczuk Józef
2. Antoszczyszyn Marian
3. Skiba Piotr
4. Dajczak Anna "Harbuzianka", Dajczak Sylwester i Michał (synowie).
5. Birger  (Chaskel) - pochodzenia żydowskiego


3. ul. Jamborskiego
1. Jamborski Karol
2. Jamborski
3. Drozda Piotr (mazurek)
4. Drozda Józef
5. Romanków Eliasz
5a. Gac Piotr
6. Skiba Anna
7. Krzywy Michał
8. Myć
9. Łokieć
10.  Brak
11.  brak


4. ul. Owczarzowa
1. Sklep - Krzywy Wawrzyniec
2. Rak
3. Mazgajski Antoni
4. Radom Józef (radomczyk)
5. Grejcarowski,
5a. Burij Anna
6. Owczarz Jan
7. Karasińska
8. Żuk
9. Kuźnia - Wodecki
10. Brzezicki
11. Brzezicki
12. Szylwach Jan
13. Kalinowski Leon i Stanisław


5. ul. Rutka
1. Gac Jan
2. Duć Jan
3. Diłaj Aleksander
4. Tomczyszyn Jan+Antoni
5. Dziuba Piotr
6. Radom Andrzej
7. Dragon jan
8. Robak Piotr
9. Robak Paweł
10. Diłaj Iwan
11. Diłaj Hryńko
12. Bezpalko Jan
13. Krupnicki Piotr
14. Żmudź
15. Iwaniszyn
16. Medwid
17. Kawecki Jan - sołtys
18. Brzezicki Józef
19. Brzezicki Antoni
20. Kołyma
21. Konopnicki Antoni
22. Aron - pochodzenia żydowskiego
23. Wergilas
24. Olejnik Iwan (Chronyk)
25. Lewandowski Michał


6. ul. Powroźnika    
1. Korol Sylwester
2. Olejnik – Łoszka
3. Olejnik – Hrenczycha
4. Robak Piotr
5. Bezpalko Piotr
6. Olejnik Józef
7. Olejnik Mikołaj
8. Powroźnik Michał
9. Owczarz Władysław
10. Dowhynuk Mikołaj
11. Łemega Mikołaj
12. Daniel Jan
13. Daniel Stefan
14. Drozdowska Katarzyna


7. ul. Od Gaca w Rutce - do Maluchy
1. Batoryna Mikoła
2. Iwaniszyn
3. Radom Władysław
4. Daszkiewicz Piotr
5. Skiba Michał (Andruszko)
6. Skiba Andrzej
7. Myna
8. Glos Jan
9. Dżura Piotr - gniazdo Krupnickich (Piotr i Antoni emigrowali do Lwowa)
10. Bernacki - gniazdo Krupnickich (Piotr i Antoni emigrowali do Lwowa)
11. Malucha
12.


8. ul. Szosa - od Kurowieckiej do starej szkoły
1. Kurowiecka Anna
2. Dajczak Piotr
3. Gwoździewicz Mieczysław
4. Diakiw Anastazja
5. Diakiw (Danyłycha)
6. Romaniszyn Maria
7. Skiba Michał
8. Hnenny Augystyn
9. Armatowski
10. Drozda Ignacy
11. Drozda Piotr
12. Robak Wasyl
13. Bodak Władysław
14. Mądry Jan
15. Tomczyszyn Maciej, Grzeszczuk
16. Sorokowski Stanisław-posterunek Policji
17. Zając
18. Wodecki Jan
19. Brzezicki Michał
20. Wergilas Iwan
21. Romanków Anastazja
22. Tomczyszyn Fabian i Jan
23. Wąsicki Jan
24. Dżura Piotr
25. Szewski
26. Drozda Jan


9. ul. Rów równoległy do szosy
1. Lewandoswki Michał
2. Zdorowega
3. Mańdziuk Piotr
4. Radom Marcin
5. Bielecki Michał
6. Nusym – pochodzenia żydowskiego


10. ul. Za stawem
1. Powroźnik Piotr (Lipa)
1a.  Sokołowski Kazimierz
2. Kowal Karol
3. Krzywy Paweł
4. Radom Władysław
5. Dajczak Paweł
6. Koreniuk Mikoła
7. Borysiuk
8. Bernacka Zofia
8a.    Siamro
9. Dorożyński Stanisław
9a. Bodnar Iwan
10. Romaniuk Józef
11. Romaniuk Wasyl
11a. Romaniuk Dionizy
12. Cegielnia
13. Derech
14. Derech
15. Derech
16. Derech


11. ul. Za karczmą
1. Dybasz
1a.    Ciupryk
2. Dybasz
2a.    Bodnar
2b.    Wojciech
2c.    Denisewicz
3. Mokrzycki Stanisław
3a.    Mokrzycki Piotr
4. Rzeźnik – wyznania mojżeszowego
5. Bożnica żydowska
6. brak
7. brak
8. brak
9.


12. ul. Mazgajskiego
1. Gawłowski
2. Radom
3. Łaptocha
4. Boratyn Franciszek
5. Bodak
6. Mądrzycki (kulawy)
7. Mazgajski Jan
8. Mazgajski (ślimak)
9. Bednarz
10. Smolińska Maria


13. ul. od szosy do drogi na Bzowicę
1. Sokołowski Jan
2. Miaskowski Jan
3. Miaskowski Piotr
4. Kostelny – ksiądz gr. – katol.
5. Szeremeta Władysław
6. Chymka (Czypyłycha)
7. Magocki Józef i Paulina
8. Wielichowski Józef
9. Dybasz
10. Olejnik Wasyl (Hładki)
11. Juźwin
12. Bernacki Piotr
13. Mądrzycki Kazimierz
14. Kuzik
15. Brzezicki Kazimierz
16. Wawyluk Anna
17. Skorbohaty Dziuńko
18. Baćko


14. ul. Od góry Matrony do Zajberta
1. Powroźnik Piotr
2. Krzywy Adam
3. Partacz Eliasz
4. Jeziorański
5. Miaskowski
6. Perec Jan
7. Zajbert Jan
8. Zajbert Kazimierz


15. ul. Od starej szkoły do końca (na Załoźce)
1. Stara szkoła
2. Pawłowski – dyr. Szkoły
3. Wodecki Mikołaj
4. Pichur
5. Sopel
6. Budnik
7. Cygasz
8. Kac ? – wyznanie mojżeszowe
9. Kac – wyznanie mojżeszowe
10. Kac + więzienie
11. Popowski
12. Medwid
13. Nowa szkoła – od 1939
13a. Radom
14. Słowik Maria
15. Kauba Jan
16. Knapik Jan
17. Duberczuk
17a. Płoszaj
17b. Wagner
18. Budynki gospodarcze hrabiego Wodzickiego
19. Budynki gospodarcze hrabiego
20. Czworaki majątku
21. Lipskier – wyznanie mojżeszowe - właściciel młyna
22. Radom Paweł
23. Jamborski – Jan Wodecki
24. Radom Jan
25. Gwoździewicz Mieczysław
26. Szechter
27. Szechter
28. Kółko Rolnicze – sklep i sala
29. Nawolski Antoni
30. Nawolski Franciszek
31. Gierc Jan – Wodecki Stanisław
32. Magala Jan
33. Pałac hrabiego Wodzickiego
34. Cerkiew gr. – katolicka
35. Wielichowski Antoni
36. Wielichowski Kazimierz
36a. Wielichowski Józef
37. Łemega Mykoła
38. Dajczak
39. Olender Wojciech
40. Olender


16. ul. Od drogi na Bzowicę do cmentarza rzym. – katol.
1. Burij
2. Romaniszyn
3. Łemega
4. Juźwin
5. Kaczan
5a. Stepanyszyn
6. Kowal
7. Rzepka Michał
7a. Łucyk Piotr
8. Dutka
9. Łuciów Michał
10. Miaskowski
11. Czip
12. Makarycha
13. Jamborski
14. Rzepka
15. Pichur
16. Piotrowski – organista
17. Radom Feliks, Dajczak Antoni z Bialokiernicy
18. Zdorowega Iwan
19. Mądrzycki Gabriel
20. Zdorowega Piotr
21. Zdorowega Józef
22. Kosiński Franciszek
23. Dajczak Wincenty
24. Kauba
25. Owczarrz Bartłomiej
26. Wielichowski
27. brak
28. brak
29. brak


17. ul. Szparhanka
1. Sokołowski Antoni
2. Matysko Maria
3. Wojciechowska
4. Kowal Józef
5. Kowal Mikołaj
6. Kosiński Jan
7. Olender Michał
8. Drozda Kazimierz,
8a. Grochowski
9. Robak Paweł
10. Juźwin
10a. Rudach
11. Jankiewicz
12. Bielecki Józef
13. Sikorski Józef
14. Druczok Piotr
15. Sikorski (syniar)
16. Sikorski,
16a. Markowski
16b. Olejnik Jan
16c. Dowhunyk Paweł
16d. Kusiakiewicz
16e. Zajbert Jan
16f. Radom Mikołaj
17. Tryjuda
17a. Hajduk Szczepan
18. Stefaniw
19. Kołyna Iwan
20. Zarwański Piotr
21. Drozdowski Józef
22. Drozdowski Mikołaj
23. Hajduk
24. brak
25. brak
26. brak
27. brak
28. brak
29. brak
30. brak


18. ul. Od szosy do cmentarza greko-katol.
1. Łaźnia
2. Kooperatywa – sklep
3. Robak
4. Kowal
5. Olejnik Wasyl
6. Trymbulak Michał
7. Trymbulak Jan
8. Stechlińska Stefania
9. Wąsicki
10. Szalwach Jan
11. Rymynowski
12. Łemega
13. Grejcarowski
14. Cmentarz greko-katol. + mała cerkiew
15. Skorbohaty
16. Mańdziuk Piotr
17. Diumen – wyznania mojżeszowego
18. Zwoliński
19. Kalendar
19a. Czepil
20. Dybasz
21. Diłaj Demko
22. Diłaj Michał
23. Mańdziuk Olena


19. ul. Kopańka
1. Procyk Józef
2. Skiba Anna
3. Bojczuk
4. Dowhań
5. Dowhań Piotr
6. Tataryn Wasyl
6a. Tataryn
7. Bojczuk
8. Drozdowski Marcin
9. Jarosz
10. Babij
11. Sikora
12. Dowbuch
13. Romanków
14. Juźwin
15. Kałuszka
16. Tataryn Michał
17. brak
18. brak


20. ul. Droga od szosy do Bzowicy
1. Reif – wyznanie mojżeszowe – sklep
1a.    Derych Kirela
2. Kaczan
3. Kultyczka
4. Babińczuk
5. Skorbohaty Piotr
6. Fedorowicz
7. Zarwański Piotr
8. Zarwański Łukasz
9. Kosar, Majkut
10. Majkut
11. Horpeniuk
12. Probostwo parafii rzym. – katol.
13. Diłaj Antoni
14a    Diłaj Michał
14. Diłaj Iwan
15. Cmentarz rzym. – katol. + kaplica
16. Kościół rzym. - katol. (nie istnieje)
17. Krzywy Wawrzyniec
18. Krzywy Wojciech
18a. Krzywy Michał+Dajczak Michał z Bzowicy
19. Krzywy Józef
20. Drozdowski Michał
21. Gałuszka, Jarosz
22. Jarosz (ostrzarz)
23. Radom Piotr
24. Radom Paweł


21. Leśniczówka Bałaszówka (pomiędzy Olejowem, a Moniłówką)
1. Michalicki – gajowy
2. Pasieka- Tomczyszyn Michał

Spis mieszkańców alfabetycznie


Emigracja olejowska w czasie wojny przez Niemcy:

1. Wodecki Stanisław +rodzina
2. Bodak Władysław +rodzina
3. Robak Wasyl +rodzina
4. Stefanów +rodzina
5. Drozda Józef +rodzina
6. Druczok +rodzina
7. Sikorscy - dwie rodziny
8. Nawolski - dwie rodziny
9. Dajczak Michał (halaburda bzowicki) +rodzina
10. Mądrzycki +rodzina
11. Tomczyszyn Józef - indywidualnie (potem USA)
12. Romanków Piotr - indywidualnie (potem USA)
13. Drozdowski Piotr
14. Skorbohaty Piotr +rodzina
15. Łuciów Antoni
16. Aron, Motio, Andzia (córka Nusyma)
17. Borysiuk +rodzina (potem Australia)
18. Bednarski +rodzina (potem Australia)
19. Brzezicki Józef  - indywidualnie - został w Niemczech
20. Bielecki Władysław - indywidualnie - do Anglii
21. Michał Dajczak (Bzowicki) z żoną Ludwiką z Krzywych, synem Bolesławem i córką Danutą
22. Michał Krzywy z żoną Katarzyną z Juźwinów i córką Antoniną
23. Michał Juźwin (brat  Katarzyny) z żoną, córką i dwoma synami
24. Stanisław Wojciechowski
25. Boratyn
26. Gawłowski ?
27. Józef Kowalczuk żoną, córką i starszą kobietą, matką lub teściową
28. Jaśko Krzywy
29. Kazik Krzywy
30. Franciszek Kawecki (syn sołtysa)
31. Wodecki- fotograf amatorObozy w Niemczech:

    1. Witten (Zagłębie Ruhry)    do wiosny 1945 - po wyzwoleniu obozu Amerykanie od razu wywieźli wszystkich obcokrajowców dużymi ciężarówkami z terenu walk dalej za Ren, po moście pontonowym    W czasie dość szybkiej jazdy przez ruszający się most pontonowy na  Renie starsze kobiety ze strachu krzyczały, modliły się głośno i próbowały śpiewać nabożne pieśni, co rozśmieszało czarnoskórych amerykańskich kierowców. Dzieciom ta jazda bardzo się podobała.
 
       2. Jülich koło Kolonii (Nadrenia)    do jesieni 1945

     3. Werl (Westfalia)  do sierpnia 1946 Michał Dajczak z Frankiem Kaweckim zajmowali się tu domową produkcją alkoholu na dużą skalę (z amerykańskich sucharów), dopóki wieść o tym nie dotarła do kierownictwa obozu.

    4.  Menden (Westfalia) polski obóz "Nowy Kraków" do wyjazdu do Polski w maju 1947.
 

Emigracja olejowska przedwojenna:
1. Krzywy Jan
2. Marchocki
3. Krzywa Anna

Na Sybir:
Sokołowski
Wodzicki - hrabia
Gierc Jan z Halczyny
Juźwin Stanisław z Halczyny
Kowal Józef-gajowy hrabiego
.
,
;
:
 hMiejsca pamięci narodowej

Menu